Onze sponsoren

Voor alle projecten is geld nodig, zo ook voor het Bongaardpark. 

Dankzij onderstaande sponsoren wordt het park mogelijk gemaakt. 

Dank jullie wel voor de fijne ondersteuning!

Begroting

Onderstaand een kopie van onze allereerste voorlopige begroting. De realisatie van het plan is afhankelijk van sponsoring en subsidies die wij moeten aanvragen. Momenteel zijn aanvragen ingediend bij:

- Gebrookerbos

- Bewoners participatiefonds van IBA 

- Het Groene Kruis Parkstad

- De Rabobank

- Heidemij (Kernmetpit)

- Buitenkans (Heerlen)


Toegezegd zijn reeds:

Woonpunt (inzaaien gazon en 6x per jaar maaien plus uiteraard een gebruikersovereenkomst)

advisering door de gemeente Heerlen (inzet landschapsarchitect)

advisering door Brookerbos (brooker)

SBMG

Christengemeente Levend water